BIBLIOGRAPHY – W

Van de Waal 1937
H. van de Waal, ‘’s Lands oudste verleden in de voorstelling van Vondel en zijn tijdgenooten’, Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 94 (1937), p. 297-318

Waddingham 1964
M.R. Waddingham, 'Andries and Jan Both in France and Italy', Paragone 15 (1964), no. 171, p. 13-43

Waetzoldt 1927
W. Waetzoldt, Das klassische Land: Wandlungen der Italiensehnsucht, Leipzig 1927

Wagenaar 2014
L. Wagenaar, Een Toscaanse prins bezoekt Nederland : de twee reizen van Cosimo de Medici 1667-1669, Amsterdam 2014

Wagenberg-ter Hoeven 2018
A. Wagenberg-ter Hoeven, Jan Baptist Weenix the painting : a story of versatility, success and backruptcy in seventeenth-century Holland, Zwolle 2018

Wedde 1996
N. Wedde, Isaac de Moucheron (1667-1744): his life and works with a catalogue raisonné of his drawings, watercolours, paintings and etchings (2 vols.), Frankfurt am Main 1996

Weisner 1964
U. Weisner, 'Die Gemälde des Moyses van Uyttenbroeck', Oud Holland 79 (1964), p. 189-228

Weizsäcker 1928
H. Weizsäcker, 'Hendrik Goudt', Oud-Holland 45 (1928), 110-122

Weyerman 1729-1769
J.C. Weyerman, De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, met een uytbreyding over de schilder-konst der oude (4 vols.), The Hague 1729-1769

Wethey 1971
H.E. Wethey, The Paintings of Titian. II. The Portraits, London 1971

Wichmann 1923
H. Wichmann, Leonaert Bramer, sein Leben und seine Kunst. Ein Beitrag zur Geschichte der holländischen Malerei zur Zeit Rembrandts, Leipzig 1923

Widerkehr 2007
L. Widerkehr (ed.), The New Hollstein. Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450–1700: Jacob Matham (3 vols.), Ouderkerk aan de IJssel 2007

Wind 1991
B. Wind, Genre in the age of the Baroque, New York 1991

Witte 2013
A. Witte, ‘I manoscritti della navigazione: un’opera in collaborazione tra Gaspar van Wittel and Cornelis Meyer? ’, in Gaspar van Wittel: i disegni. La collezione della Biblioteca Nazionale di Roma, Rome (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma) 2013, p. 51-58

Wolf 2015
J.G. Wolf, Die Kabinettskassenrechnungen der Kurfürstin Anna Maria Luisa von der Pfalz (1667-1743): Finanzwirtschaft einer Landesmutter im Zeitalter des Absolutismus (3 vols.), Essen 2015

Worp 1891
J.A. Worp, ‘Constantijn Huygens over de schilders van zijn tijd: Brieven van eenige schilders aan Constantijn Huygens’, Oud-Holland 9 (1891), p. 106-130, 187-206

Wuestman 1996
G. Wuestman, 'Nicolaes Berchem in print: fluctuations in the function and significance of reproductive engraving', Simiolus 24 (1996), p. 19-53

Wuestman 2007
G. Wuestman, ‘Herman van Swanevelt als “peintre-graveur”’, in A. Blankert, F. de Graaf et al., Het zuiden tegemoet; de landschappen van Herman van Swanevelt 1603-1655, Woerden 2007, p. 63-71