BIBLIOGRAPHY - J

Jacobsen 1896
E. Jacobsen, 'Die Niederländische Kunst in de Galerien Mansi zu Lucca', Oud-Holland 14 (1896), p. 92-98

Jaffé 1977
M. Jaffé, Rubens and Italy, Oxford 1977

Jager 2016
A. Jager, 'Galey-schilders' en 'dosijnwerck': de productie, distributie en consumptie van goedkope historiestukken in zeventiende-eeuws Amsterdam (diss. University of Amserdam), 2016

Janeck 1968
A. Janeck, Untersuchung uber den Holländischen Maler Pieter van Laer, genannt Bamboccio (diss.), Würzburg 1968

Jansen/Meijer/Squellati Brizio 2001-2002
G. Jansen, B.W. Meijer, P. Squellati Brizio, Repertory of Dutch and Flemish paintings in Italian public collections. II. Lombardy (2 vols.), Florence 2001-2002

Huys Janssen
See under H

Janssens 2001
S. Janssens, ‘Between conflict and recognition: the Bentvueghels’, Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 2001, p. 27-62

Jehoel 2019
G. Jehoel, Het culturele netwerk van Jan van Scorel. Schilder, kanunnik, ondernemer en kosmopoliet, Diss. Amsterdam 2019

Jellema/Plomp 1992-1993
R. Jellema, M. Plomp, Episcopius, Jan de Bisschop (1628-1671), advocaat en tekenaar = Episcopius, Jan de Bisschop (1628-1671), lawyer and draughtsman, Amsterdam (Rembrandthuis) 1992-1993

Jeutter 2004
E. Jeutter, Zur Problematik der Rembrandt-Rezeption im Werk des Genuesen Giovanni Benedetto Castiglione (Genua 1609-1664 Mantua). Eine Untersuchung zu seinem Stil und seinen Nachwirkungen im 17. und 18. Jahrhundert, Weimar 2004

De Jongh 1878
W.M. de Jongh, ‘De staatsarchieven te Florence’, De Nederlandsche Spectator (1878), p. 212-214

De Jongh 1879
W.M. de Jongh, ‘Nochmaals de staatsarchieven te Florence’, De Nederlandsche Spectator (1879), p. 223-227; 231-234

De Jongh 1969
E. de Jongh, ‘The spur of wit: Rembrandt’s response to an Italian challenge’, Delta: a review of art, life and thoughts in the Netherlands 12 (1969), 2, p. 49-66

Judson/Ekkart 1999
R.J. Judson, R.E.O. Ekkart, Gerrit van Honthorst, 1592–1656, Doornspijk 1999

Juynboll 1934
W.R. Juynboll, Het komische genre in de Italiaansche schilderkunst gedurende de zeventiende en de achttiende eeuw : bijdrage tot de geschiedenis van de caricatuur (diss.), Leiden 1934

Juynboll 1936
W.R. Juynboll in the Nieuwe Rotterdamsche Courant of 7 February 1936