BIBLIOGRAPHY - H

Von Hadeln 1930
D. von Hadeln, Die Zeichnungen von Antonio Canal, genannt Canaletto, Vienna 1930

Van Haersma Buma
B. van Haersma Buma, 'Gerardus Wigmana. De Friese Raphaël', De Vrije Fries 49 (1969), p. 43-65

Hall 2001
N.H.J. Hall, A taste for Italian art in Holland, London 2001

Hartje 2004
N. Hartje, Bartolomeo Manfredi (1582-1622). Ein Nachfolger Caravaggios und seine europäische Wirkung: Monographie und Werkverzeichnis, Weimar 2004

Haumann 1927
I. Haumann, Das oberitalienische Landschaftsbild des settecento, Strassbourg 1927

Heimbürger 1988
M. Heimbürger, Bernardo Keilhau detto Monsù Bernardo, Rome 1988

Helmus 2018-2019
L.M. Helmus, ‘The Utrecht Caravaggisti: Imitation and Improvement’, in B. Ebert, L. Helmus (ed.), Utrecht, Caravaggio and Europe, Utrecht (Centraal Museum) Munich (Alte Pinakothek) 2018-2019, p. 51-63

Van Hemeldonck 2007
G. van Hemeldonck, Kunst en kunstenaars (typescript 2007), Felix Archief, Antwerp , no. S-1477 (online)

Hendriks 2003
C. Hendriks, Northern landscapes on Roman walls: the frescoes of Matthijs and Paul Bril, Florence 2003

Hensen 1916
A.H.L. Hensen, ‘Nederlanders op het eind der zestiende eeuw in de catacombe van Domitilla’, De katholiek: godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift 149 (1916), p. 410-423

Hess 1928
J. Hess, 'Die Künstlerbiographien des Giovanni Battista Passeri. Eine quellenkritische Untersuchung zum römischen Barock', Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 5 (1928), p. 7-70

Hess 1932
J. Hess, 'Arbeiten des Malers Jan Miel in Turin', Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome 12 (1932), p. 141-152

Hess 1935
J. Hess, Agostino Tassi, der Lehrer des Claude Lorrain. Ein Beitrag zur Geschichte der Barockmalerei in Rom, Munich 1935

Hind 1926
A.M. Hind, ‘Pseudo-Claude drawings’, The Burlington Magazine 48 (1926), p. 191-196

Hind 1926A
A.M. Hind, 'Caspar van Witel (1647-1736)', Master Drawings 1 (1926), p. 42, pl. 50

Hirschmann 1920
O. Hirschmann, 'Balthasar Gerbiers, eer ende claght-dight ter eeren van Hendicus Goltzius', Oud-Holland 38 (1920), p. 104-125

Hoet 1751
G. Hoet, Aanmerkingen op het 1. en 2. deel des Nieuwen schouwburgs der Nederlantsche Kunstschilders en schilderessen door Johan van Gool, The Hague 1751

Hoet 1752
G. Hoet, Catalogus of naamlyst van schilderyen, met derzelver pryzen zeedert een langen reeks van jaaren zoo in Holland als op andere plaatzen in het openbaar verkogt. Benevens een verzameling van lysten van verscheyden nog in wezen zynde cabinetten (2 vols.), The Hague 1752

Hoff 1935
U. Hoff, Rembrandt und England, Diss. Hamburg 1935

Hofstede de Groot 1893
C. Hofstede de Groot, Quellenstudien zur holländischen Kunstgeschichte: Arnold Houbraken und seine "Groote Schouburgh", The Hague 1893

Hofstede de Groot 1901
C. Hofstede de Groot, ‘Varia omtrent Rembrandt’, Oud-Holland 19 (1901), p. 89-94

Hofstede de Groot 1906
C. Hofstede de Groot, Die Handzeichnungen Rembrandts: Versuch eines beschreibenden und kritischen Katalogs, Haarlem 1906

Hofstede de Groot 1919-1920
C. Hofstede de Groot, ‘Künstlerische Beziehungen zwischen Holland und Deutschland im 17. Jahrhundert’, Zeitschrift für bildende Kunst 55 NF 31 (1919-1920), p. 3-10

Hofstede de Groot 1927
C. Hofstede de Groot, 'Langs welke weg trok Hercules Seghers naar Italië?', Oud-Holland 44 (1927), p. 49-64

Hofstede de Groot 1927A
C. Hofstede de Groot, Nieuwe Rotterdamsche Courant 5 December 1927

Hofstede de Groot 1929
C. Hofstede de Groot, ‘Einige Betrachtungen über die Ausstellung Holläanischer Kunst in London’, Repertorium für Kunstwissenschaft 50 (1929), p. 134-146

Hofstede de Groot et al. 1907-1928
C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten Holländischen Maler des XVII. Jahrhunderts, nach dem Muster von John Smith's catalogue raisonné (10 vols.), Esslingen 1907-1928

De Hond 1994
J. de Hond, ‘Cornelis de Bruijn (1652-1726/27). A Dutch painter in the East’, in G. J. H. van Gelder, E. de Moor (eds.), Eastward bound: Dutch ventures and adventures in the Middle East, London 1994, p. 51-81

Hoogewerff 1913
G.J. Hoogewerff, 'Theodoor Helmbreker, schilder van Haarlem (1633-1696)', Oud-Holland 31 (1913), p. 27-64

Hoogewerff 1915
G.J. Hoogewerff, 'De Stichting der Nederlandsche Schildersbent te Rome', in C. Hofstede de Groot (ed.), Feest-bundel, Dr. Abraham Bredius aangeboden den achttienden april 1915 (2 vols.), Amsterdam 1915, vol. 1, p. 108-125

Hoogewerff 1917A
G.J. Hoogewerff, 'Werken van Honthorst in Rome', Onze Kunst 31 (1917), p. 37-50

Hoogewerff 1917B
G.J. Hoogewerff, 'Werken van Honthorst in Rome (Slot)', Onze Kunst 31 (1917), p. 87-92

Hoogewerff 1917C
G.J. Hoogewerff, 'Honthorst in Italië. Een naschrift', Onze Kunst 31 (1917), p. 141-144

Hoogewerff 1917D
G.J. Hoogewerff, ‘Rembrandt en een Italiaansche Maecenas’, Oud-Holland 35 (1917), p. 129-148

Hoogewerff 1919
G.J. Hoogewerff, De twee reizen van Cosimo de' Medici, prins van Toscane, door de Nederlanden 1667-1669: journalen en documenten, Amsterdam 1919

Hoogewerff 1920
G.J. Hoogewerff, 'Cornelis Jansz. Meijer, Amsterdamsch Ingenieur in Italië (1629-1701)', Oud-Holland 38 (1920), p. 83-103

Hoogwerff 1922
G.J. Hoogewerff, ‘Verslag van verrichte studiën en belangrijke voorvallen of kunstwetenschappelijk gebied (lopende van Januari 1921 tot Juli 1923)’, Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome 2 (1922), p. VII-XXXVI

Hoogewerff 1923
G.J. Hoogewerff, 'Bentvogels te Rome en hun feesten', Mededeelingen van het Nederlandsch Instituut te Rome 3 (1923), p. 223 -248

Hoogwerff 1923A
G.J. Hoogewerff, ‘Verslag van verrichte studiën en belangrijke voorvallen of kunstwetenschappelijk gebied’, Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome 3 (1923), p. XXI-XXXII

Hoogewerff 1924
G.J. Hoogewerff, ‘Nature morte Italiane del Seicento e del Settecento’, Dedalo 4 (1924), p. 710-730

Hoogewerff 1926
G.J. Hoogewerff, ‘De Nederlandsche kunstenaars te Rome in de XVIIe eeuw en hun conflict met de Academie van St. Lucas’, Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeeling Letterkunde B62 (1926) no. 4, p. 117-150

Hoogewerff 1929
G.J. Hoogewerff, ‘Nederlandsche schilders en Italiaansche scholing in de 17de eeuw’, Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome 9 (1929), p. 149-174

Hoogewerff 1930
G.J. Hoogewerff, 'Abramo Brueghel e Niccolino van Houbraken : pittori di fiori in Italia', Dedalo 11 (1931), p. 482-494

Hoogewerff 1931
G.J. Hoogewerff, 'Wanneer en hoe vaak was Berchem in Italië?', Oud-Holland 48 (1931), p. 84-87

Hoogwerff 1932A
G.J. Hoogewerff, 'Pieter van Laer en zijn vrienden', Oud-Holland 49 (1932), p. 1-17

Hoogewerff 1932B
G.J. Hoogewerff, 'Pieter van Laer en zijn vrienden II', Oud-Holland 49 (1932), p. 205-220

Hoogwerff 1933A
G.J. Hoogewerff, 'Pieter van Laer en zijn vrienden III', Oud-Holland 50 (1933), p. 103-117

Hoogewerff 1933B
G.J. Hoogewerff, 'Pieter van Laer en zijn vrienden IV', Oud-Holland 50 (1933), p. 250-262

Hoogewerff 1936
G.J. Hoogewerff, ‘Henricus Corvinus (Hendrick de Raeff van Delft)’, Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome (second series) 6 (1936), p. 91–109

Hoogewerff 1938
G.J. Hoogewerff, ‘Nederlandsche kunstenaars te Rome, 1600-1725. Uittreksels uit de parochiale archieven, I: Parochie van Santa Maria del Popolo’, Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome (second series) 8 (1938), p. 49-125

Hoogewerff 1939
G.J. Hoogewerff, ‘Nederlandsche kunstenaars te Rome , 1600-1725. Uittreksels uit de parochiale archieven, II: Parochie van San Lorenzo in Lucina (Rione Campo Marzio)’, Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome (second series) 9 (1939), p. 91-223

Hoogewerff 1942
G.J. Hoogewerff, Nederlandsche kunstenaars te Rome, 1600-1725. Uittreksels uit de parochiale archieven, The Hague 1942

Hoogewerff 1952
G.J. Hoogewerff, De bentvueghels, The Hague 1952

Hoogewerff 1953
G.J. Hoogewerff, Via Margutta, centro di vita artistica, Rome 1953

Hoogewerff 1959
G.J. Hoogewerff, `Jan Gerritsz. en Jan Jansz. van Bronchorst, schilders van Utrecht', Oud-Holland 74 (1959), p. 139-160

Hoogewerff/Orbaan 1911-1917
G.J. Hoogewerff, J.A.F. Orbaan, Bescheiden in Italë: omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden (3 vols.), The Hague 1911-1917

Hoogstraten 1678
S. van Hoogstraten, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst : anders de zichtbaere werelt, Rotterdam 1678

Houbraken 1718-1721
A.Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen ... zijnde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), The Hague 1718-1721

Hudig 1927
F.W. Hudig, 'Werner van den Valckert I', Oud-Holland 54 (1937), p. 54-66

Huygens/Kan 1971
C. Huygens, De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven (transl. A.H. Kan), Rotterdam 1971

Huygens/Heesakkers 1987
C. Huygens, Mijn jeugd (transl. and commentary C. L. Heesakkers), Amsterdam 1987

Huys Janssen 1994A
P. Huys Janssen, ‘Leonaert Bramer, his biography as told by documents’, in J. Ten Brink Goldsmith, M. Plomp et al., Leonaert Bramer, 1596–1674. Ingenious painter and draughtsman in Rome and Delft, Delft (Museum Het Prinsenhof) 1994, p. 13–34

Huys Janssen 1994B
P. Huys Janssen, 'Historiestukken door de Utrechtse schilder Johan de Veer', Oud Holland 108 (1994), p. 65-72

Huys Janssen 1998
P. Huys Janssen, Jan van Bijlert, 1597/98-1671: catalogue raisonné, Amsterdam-Philadelphia 1998